033 200 31 26
info@deridderstoffering.nl

Disclaimer

Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in enige vorm, komen toe aan De Ridder Stoffering.

Informatie op deze internetsite mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van De Ridder Stoffering.

Deze internetsite kan links bevatten naar niet aan De Ridder Stoffering gerelateerde sites. De Ridder Stoffering is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door De Ridder Stoffering per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door andere dan de geadresseerde is niet toegestaan. De Ridder Stoffering staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen in prijzen en uitvoering worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde prijzen zijn indicatief en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten. Kijk ook naar de algemene voorwaarden elders op deze site.

De Ridder Stoffering